प्रतिस्पर्धी अनुदान

अनुदान आकार: (US $ १.७ मिलियन)
अवधि: ४ वर्ष
सहवित्त: US$ ( ५,००० देखि ४५,००० ) प्रति लाभार्थी
अन्य महत्त्वपूर्ण कीफ्रेमहरू

नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) ले नेपालमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि समर्पित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम नेपाल परियोजना) का दोस्रो सम्भाग अन्तर्गतका कार्यत्रफ्म सञ्चालनका लागि विश्व बैंकबाट अनुदान प्राप्त गरेको छ, जस अन्तर्गत मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले सह–परियोजना सञ्चालनका लागि गर्ने मागका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन गरिने त्रिफ्याकलापहरु पर्दछन् ।

यसरी प्रदान गरिने साना अनुदानहरुले ९क्फ्बिि न्चबलतक० समृद्धिका लागि वन कार्यत्रफ्म अन्तर्गत सहयोग गरिने त्रिफ्याकलापहरुका लागि परिपूरकको रुपमा पनि काम गर्नेछन्। यस अन्तर्गत,

(क) वनमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार,
(ख) वनको दिगो व्यवस्थापनका त्रिफ्याकलापमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको सहभागिता प्रवर्द्धन,
(ग) जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण र प्रकृतिमा आधारित समाधान वा पारिस्थितिकीय सेवाजस्ता बहुपक्षीय अतिरित्तफ् लाभ सिर्जना गर्ने,
(घ) सामाजिक–आर्थिक रुपमा सम्भव हुने त्रिफ्याकलापहरु,
(ङ) बहुपक्षीय लाभग्राहीहरुमा पुग्ने त्रिफ्याकलापहरु,
(च) स्थानीय समुदायबाट व्यापक रुपमा सहयोग मिल्ने त्रिफ्याकलापहरु,
(छ) आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञान र जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन गर्ने र
(ज) सिर्जनात्मक वन र कृषिमा आधारित त्रिफ्याकलापका लागि साना अनुदान उपलब्ध गराउने ।

यस उप भाग अन्तर्गत राष्ट्रिय कार्यन्वयन निकायले जारी गरेको प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानको आहवान / ‘रिक्वेस्ट फर एक्सप्रेशन अफ इन्ट्रेस्ट’ (आरईओआई) का आधारमा युवा, महिला र जोखिममा रहेका समुदायलगायत योग्य आइपी तथा एलसीलाई प्रतिस्पर्धात्मक संयन्त्रमार्फत उपअनुदान वा साना अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

लक्षित नगरपालिकाहरूको सूची

DGM Nepal

चयन प्रक्रिया

अनुदान दिने प्रक्रिया तल चित्र २ मा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रत्येक चरणलाई सम्बन्धित उप-अध्याय (i) – (viii) मा वर्णन गरिएको छ।

यसको नियमित बैठकमा, NSC ले आगामी REoI र (ii) सम्बन्धित बजेट खामका लागि (i) विषय(हरू) मा विचार र सहमति गर्नेछ। NSC ले NEA लाई REoI जारी गर्न र तल वर्णन गरिए अनुसार अनुदान दिने प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्नेछ।
NEA ले आफ्नो वेबसाइटमा REoI घोषणा गर्नेछ, सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकाहरू मार्फत, इच्छुक व्यक्ति, समूह र संस्थाहरूलाई आवेदन दिन आमन्त्रित गर्नेछ (REoI टेम्प्लेटको लागि एनेक्स 6 हेर्नुहोस्)। कल (नेपाली र अंग्रेजीमा) निम्न जानकारी समावेश हुनेछ: अनुदानको दायरा (अर्थात, विषय, विषयगत फोकस); योग्यता मापदण्ड; व्यक्तिगत अनुदान आकार; पेश गर्नुपर्ने कागजात (जस्तै चासोको अभिव्यक्ति, प्रस्तावकको प्रोफाइल); टेम्प्लेटमा पहुँच (EoI टेम्प्लेटको लागि एनेक्स 7 हेर्नुहोस्); पेश गर्ने समय सीमा; र ठेगाना (ई-मेल वा भौतिक ठेगाना) जहाँ EoI पठाउन आवश्यक छ। EoI नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा पेश गर्न सकिन्छ।

REoI NEA/DGM नेपाल परियोजनाको वेबसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ। NEA ले सम्भावित लाभार्थीहरूलाई REoI प्रक्रिया बारे जानकारी गराउन र चासो व्यक्त गर्न आमन्त्रित गर्न आउटरिच गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गर्नेछ।

EoI मा (i) पूरा भएको EoI टेम्प्लेट र (ii) प्रस्तावकको प्रोफाइल हुन्छ। NEA ले सबै EoIs सङ्कलन गर्नेछ र समर्थकहरू, पेश गर्ने मिति, र स्क्रिनिङ परिणामहरूमा एक साधारण इलेक्ट्रोनिक लगबुक राख्नेछ।

NEA ले तल सूचीबद्ध मापदण्डहरू र REoI मा पहिचान गरिएका कुनै पनि अतिरिक्त मापदण्डहरू विरुद्ध EoIs समीक्षा गर्नेछ।

NEA ले एकरूपता सुनिश्चित गर्न मापदण्डको मानक सेट प्रयोग गरी सबै EoIs स्क्रिन गर्नेछ। प्रत्येक EoI को लागी, NEA ले स्क्रिनिङ नतिजाहरू रेकर्ड गर्ने चेकलिस्ट पूरा गर्नेछ र सुरक्षित गर्नेछ (EoI स्क्रिनिङ चेकलिस्टको लागि एनेक्स 8 हेर्नुहोस्)। EoI स्क्रीनिंग निम्न मापदण्ड अनुसार गरिनेछ;

 • EoI सबमिशनको पूर्णता (हो/होइन);
 • प्रस्तावकको योग्यता (हो/होइन);
 • अन्तिम म्याद द्वारा सबमिशन (हो/होइन);
 • REoI सँग सम्बन्धित EoI को सान्दर्भिकता (प्रासंगिक/सान्दर्भिक छैन);
 • EoI को जाँच गर्नुहोस् कि प्रस्तावित विचार वातावरण र सामाजिक व्यवस्थापन फ्रेमवर्क (ESMF) नकारात्मक सूची/बहिष्करण सूची (हो/होइन) मा छ कि छैन।
 • सम्भावित लाभार्थीको प्रोफाइल
 • ESMF अनुसार वातावरणीय र सामाजिक जोखिम

EoI टेम्प्लेटले एउटा खण्ड पनि समावेश गर्दछ जहाँ आवेदकहरूले पूर्ण परियोजना प्रस्ताव विकास गर्न प्रशिक्षण वा क्षमता विकासको आवश्यकतालाई संकेत गर्न सक्छन्। स्क्रिनिङ आवश्यकताहरू पारित गर्ने EoI सँग समर्थकहरूका लागि, NEA ले पहिचान गरिएको क्षमता विकास र प्रशिक्षण आवश्यकताहरूको समीक्षा गर्नेछ र पहिचान गरिएका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न कार्यशालाहरू प्रस्ताव गर्नेछ (थप विवरणहरूको लागि उप-खण्ड (iv) हेर्नुहोस्)।

विश्व बैंकले क्लियर गरिएको ईओआईहरूको समीक्षा गर्नेछ र नो-ऑब्जेक्शन जारी गर्नेछ।

EoI स्क्रिनिङ पूरा भएपछि, NEA ले EoI स्क्रिनिङ पास गरेका सम्भावित लाभार्थीहरूलाई सम्पर्क गर्नेछ र तिनीहरूलाई पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्न आमन्त्रित गर्नेछ (एनेक्स 10 हेर्नुहोस्)। स्क्रिनिङ मापदण्ड पूरा नगर्ने EOI को लागि, NEA ले EoI स्क्रिनिङ प्रक्रिया समाप्त भएको 5 दिन पछि ई-मेल वा नियमित मेल मार्फत आवेदकलाई सूचित गर्नेछ।

एक पटक NEA ले EOI स्क्रीनिंग चरण (उप-खण्ड (ii) मा परियोजना विकासको लागि क्षमता विकास र प्रशिक्षण आवश्यकताहरू पहिचान गरेपछि, NEA ले सर्टलिस्ट गरिएका आवेदकहरूको लक्षित प्रशिक्षण र क्षमता निर्माणमा सहयोग गर्नेछ।

NEA ले निम्न पक्षहरूमा अभिमुखीकरण बैठक आयोजना गर्नेछ:

 • DGM नेपाल परियोजनाको परिचय
 • नतिजा-ढाँचा सहित प्रस्ताव विकास
 • व्यापार योजना (यदि लागू हो)
 • पर्यावरण र सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन आवश्यकताहरू
 • परियोजना र वित्तीय रिपोर्टिङ

आवश्यकता अनुसार, अतिरिक्त प्रशिक्षण र क्षमता-निर्माण घटनाहरू प्रस्ताव गरिनेछ। पूर्ण प्रस्ताव लेख्नका लागि प्रस्तावकलाई प्राविधिक सहयोग लगायतको अनुगमन कार्य आवश्यक छ कि छैन भनेर NEA ले निर्धारण गर्नेछ।

यदि एक प्रस्तावकले निम्न मापदण्डहरू पूरा गर्दछ भने प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्न योग्य छ:

 • EOI खाली गरियो;
 • अभिमुखीकरण बैठक बाहिर थप प्रशिक्षणको लागि, RRN ले परिणाम फ्रेमवर्क र वित्तीय योजना सहित पूर्ण प्रस्ताव विकास गर्न सीमित क्षमता पुष्टि गरेको छ।

प्रस्तावकहरूलाई NEA को क्षेत्रीय कार्यालयहरूको स्थानको बारेमा जानकारी दिइनेछ जसले परियोजना प्रस्ताव विकासमा थप जानकारी र मार्गदर्शन प्रदान गर्न सक्छ।

पूर्ण परियोजना प्रस्ताव (अंग्रेजी वा नेपालीमा) NEA लाई इ-मेल वा नियमित मेल मार्फत पठाउनुपर्नेछ। पूर्ण परियोजना प्रस्ताव निम्न कागजातहरू समावेश गर्न आवश्यक छ:

 1. आवरण पत्र
 2. परियोजना प्रस्ताव (एनेक्स १० हेर्नुहोस्);
 3. व्यापार सुधार वा विकास प्रस्तावहरूको लागि, एक वित्तीय प्रश्नावली पेश गर्न आवश्यक छ;
 4. सह-वित्त पत्रहरू (लागू भएमा); र
 5. लाभार्थी प्रोफाइल (व्यक्तिहरूको लागि CV; समूह, संगठन, र व्यवसायहरूको लागि प्रोफाइल)

आमन्त्रित प्रस्तावकहरूले NEA बाट प्रस्ताव निमन्त्रणा पत्रमा उल्लेख गरिएको समय सीमा लागू गर्नुपर्नेछ।

समयसीमा पछि प्राप्त पूर्ण परियोजना प्रस्तावहरू त्यस विशेष राउन्डको लागि विचार गरिने छैन, यद्यपि, प्रस्ताव REoI विषय वा विषयवस्तुसँग मेल खाएमा अर्को राउन्डमा छनोटको लागि विचार गर्न सकिन्छ।

NEA ले प्रस्तावक र पेश गर्ने मिति सहित प्राप्त सबै पूर्ण परियोजना प्रस्तावहरूको लग राख्नेछ। NEA ले पूर्ण परियोजना प्रस्तावको प्राप्ति स्वीकार गर्दै प्रस्तावकलाई छोटो पत्राचार पठाउनेछ।

NEA ले निम्न मापदण्डहरू अनुसार प्रस्तुतीकरणहरूको समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्नेछ:

 • EOI खाली गरियो;
 • कागजात को पूर्णता;
 • REoI संग प्रस्तावित परियोजना को फिट;
 • सम्भावित लाभार्थीको प्रासंगिक व्यावसायिक पृष्ठभूमि;
 • परियोजना प्रस्ताव:
  • प्रस्ताव को नवीनता;
  • प्रस्तुतिको गुणस्तर;
  • प्राविधिक डिजाइन र सम्भाव्यता;
  • वित्तिय योजना;
  • स्थिरता;
  • पर्यावरण र सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन;
  • निमन्त्रणा पत्रमा आवश्यक र संकेत गरे अनुसार थप जानकारी; र
 • पहिचान गरिएको सह-वित्तको वैधता

NEA ले समीक्षा पाना प्रयोग गर्नेछ (टेम्प्लेटको लागि एनेक्स 11 हेर्नुहोस्) र सम्पूर्ण परियोजना प्रस्तावको लागि समीक्षकबाट सबै टिप्पणीहरू कागजात गर्नेछ। आवश्यकता अनुसार, समीक्षकले प्रस्तावमा थप जानकारी र स्पष्टीकरण अनुरोध गर्न एक प्रस्तावकलाई सम्पर्क गर्न सक्छ; र पुन: पेश गर्न सोध्नुहोस्।

पूर्ण परियोजना प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा, प्राधिकरणले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सहमति गरेको बजेट खामसँग मेल खाँदै श्रेणीबद्ध सर्टलिस्ट विकास गर्नेछ। सर्टलिस्टले रिजर्भ सूची पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ जसले छोटो-सूचीबद्ध नभएका तीन शीर्ष-रैंकिङ प्रस्तावहरू सूचीबद्ध गर्दछ।

स्थापित खाम भित्रका सबै छोटो-सूचीबद्ध प्रस्तावहरू (रिजर्भ सूचीमा भएका प्रस्तावहरू सहित) को लागि, NEA ले प्रस्तावलाई प्रमाणीकरण गर्न र प्रस्तावलाई परिष्कृत गर्न प्रस्तावकसँग काम गर्न आवश्यकता अनुसार फिल्ड भ्रमण गर्नेछ। NEA ले क्षेत्र भ्रमण, कार्यशाला, वा अन्य माग-अनुरूप क्षमता-निर्माण गतिविधिहरूको समयमा प्रस्तावकहरूलाई ज्ञान हस्तान्तरण र तालिम दिनेछ।

छनोट सूचीलाई अन्तिम रूप दिएपछि प्राधिकरणले छनोट सूचीको समीक्षा गरी निर्णय गर्न एनएससीलाई जानकारी दिने र बैठक आयोजना गर्नेछ। यस परियोजनाले महिला आवेदकहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ ताकि कम्तिमा 50% अनुदान प्राप्तकर्ताहरू (वा लाभार्थीहरू) बहिष्कृत र सीमान्तकृत IPLC समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू (PWD) को प्राथमिकताहरू समावेश भएका महिला हुन्। छात्रवृत्ति सबै नेपालमा पहिचान गरिएका लाभार्थीहरूको रूपमा छोटो अवधि र दीर्घकालीन पाठ्यक्रमहरूको लागि हुन सक्छ। NSC बैठक अघि पाँच कार्यहरू, NSC सदस्यहरू र पर्यवेक्षकहरूले NEA बाट REoIs मा सांख्यिकीय जानकारी र सहमत खाम भित्र प्रस्तावहरूको छोटो सूची सहितको सारांश रिपोर्ट प्राप्त गर्नेछन्। NSC सदस्य र पर्यवेक्षकहरूले सम्पूर्ण प्रस्तावमा पहुँच अनुरोध गर्न सक्छन्।

बैठकमा एनएससी सदस्यहरूले छोटो सूची (व्यक्तिगत परियोजनाहरू होइन) बारे निर्णय गर्नेछन्। छोटो सूचीमा छलफल गर्नु अघि, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व (CoI) भएका NSC सदस्यहरूले (अर्थात्, सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको सदस्य हो), बैठकको अगाडि CoI घोषणा गर्न आवश्यक छ। NSC ले छोटो सूची स्वीकृत गर्ने तर व्यक्तिगत पूर्ण परियोजना प्रस्तावहरू स्वीकृत गर्ने छैन, सबै सदस्यहरू निर्णयको हिस्सा हुनेछन्। यद्यपि, यदि NSC सदस्यले छोटो-सूचीमा प्रस्तावको साथ आरक्षण छ भने, प्रस्तावलाई विस्तृत रूपमा छलफल गर्न चाहन्छ, र अन्ततः छोटो-सूचीबाट प्रस्ताव हटाउँछ। यदि NSC सदस्यको प्रश्नमा रहेको प्रस्तावको सम्बन्धमा CoI छ भने, सदस्यले प्रश्नमा प्रस्तावको निर्णयमा भाग लिने छैन। यदि सर्टलिस्टबाट कुनै प्रस्ताव हटाइयो भने, रिजर्व सूचीमा रहेको शीर्ष श्रेणीको प्रस्ताव सर्टलिस्टमा थपिनेछ।

निर्णय NSC बैठकको मिनेटमा रेकर्ड गरी DGM नेपालको परियोजना वेबसाइटमा पोस्ट गरिनेछ। एनईएले एनएससीको निर्णय भएको ५ कार्यदिवसभित्र स्वीकृत प्रस्तावहरू (अहिले: लाभार्थीहरू) इ-मेल वा नियमित मेलद्वारा सूचित गर्नेछ। एनईएले एनएससीको निर्णय भएको १० दिन भित्र इमेल वा नियमित मेलबाट सर्टलिस्ट नगरिएका प्रस्तावकहरूलाई र प्रस्ताव सर्टलिस्ट नगर्नुको कारण पनि जानकारी गराउनेछ।

अनुमोदित लाभार्थीहरूले NEA सँग अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन् (टेम्प्लेटको लागि एनेक्स 12 हेर्नुहोस्), जसले रिपोर्टिङका ​​लागि आवश्यकताहरू सहित परियोजनाका लागि कानुनी सर्तहरू निर्दिष्ट गर्दछ।

एनएससीको निर्णय अनुरूप, एनईएले अनुमोदित प्रस्तावहरूको आवेदकहरूलाई सूचित गर्नेछ र उप-परियोजनाको लागि अनुदान सम्झौता प्रक्रिया गर्नेछ। वार्ताहरू सम्भव हुन सक्छ किनभने तिनीहरू कोष जारी तालिकासँग सम्बन्धित छन्। अनुदान सम्झौताले निम्नानुसार विशिष्ट वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यकताहरू समावेश गर्नेछ:

 • अनुदानले स्वीकृत बजेटसँग वास्तविक खर्चको तुलना समावेश गरी RRN लाई वित्तीय रिपोर्टहरू उपलब्ध गराउन र लागू भएमा भिन्नताहरू व्याख्या गर्न सहमत छ। खर्चको स्वीकार्य प्रमाणको साथमा वित्तीय प्रतिवेदनहरू हुनुपर्छ।
 • अनुदानले NEA को आन्तरिक र बाह्य लेखा परीक्षकहरूलाई वित्तीय अभिलेखहरूमा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ कि कोषहरू उद्देश्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गरियो वा भएन।
 • ग्रान्टी वित्तीय प्रतिवेदनसँगै गतिविधिहरूको कार्यान्वयन र अभिप्रेत नतिजाहरू (सहमत परिणाम ढाँचाको विरुद्धमा) प्राप्त गर्ने प्रगतिको रिपोर्टहरू उपलब्ध गराउन सहमत छन्।

सम्झौताको मस्यौदा समीक्षाको लागि अनुदानदातालाई पठाइनेछ। एक पटक अनुदानदाताले नियम र सर्तहरूसँग सहमत भएपछि, अनुदान प्राप्तकर्ताले सम्झौताको कम्तिमा 2 प्रतिहरूमा हस्ताक्षर गर्नेछ। दुईवटा मूल प्रति लाभार्थीले पहिले हस्ताक्षर गर्नेछन् र फिर्ता गरेपछि डीजीएम नेपाल परियोजना टोली नेताले प्रतिहस्ताक्षर गर्नेछन्। हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताको एक प्रति लाभार्थीलाई फाइल गर्नको लागि पठाइनेछ, र एनईएले यसको रेकर्डको लागि राख्नेछ।

एकपटक अनुदान सम्झौता दुवै पक्षहरूले हस्ताक्षर गरेपछि, अनुदान सम्झौता अनुरूप कोष स्थानान्तरण प्रारम्भ गरिनेछ। अनुदान सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार कोष स्थानान्तरण किस्ताको आधारमा गरिनेछ। पहिलो किस्ताको अधिकतम रकम (सामान्यतया सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि) सहमत कार्य योजना र बजेटको आधारमा कुल बजेटको 30% हुनेछ। अन्तिम किस्ताको न्यूनतम रकम कुल बजेटको १०% हुनेछ, र यो अन्तिम वित्तीय प्रतिवेदन र अन्तिम विवरण प्रतिवेदन पेश र स्वीकृत भएपछि उपलब्ध गराइनेछ।

संस्थाको लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको छ

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Mauris malesuada est facilisis cum massa ipsum luctus. At nam aenean egestas quis nisi vitae. Pulvinar gravida hendrerit egestas hac. Tincidunt accumsan facilisi enim eget mauris nulla massa auctor. Placerat diam sapien pellentesque duis.

NIWF: राष्ट्रिय आदिवासी महिला महासंघ

अनुदान रकम: $ 50000

फोनिज : नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ

अनुदान रकम: $ 50000

NIDA: नेपाल आदिवासी अपाङ्ग संघ

अनुदान रकम: $ 50000

YFIN: आदिवासी जनजातिहरूको युवा संघ

अनुदान रकम: $ 50000

तालिम कार्यक्रमहरू

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

ne_NP

Apply for the grant